Vrednost pH lahko v recirkulacijskih sistemih niha bolj kot v sistemih »drenaže v odpad«. Enako velja za električno prevodnost. Pametno je torej redno preverjati vrednosti električne prevodnosti in pH. Vendar ... Hranila AQUA so uravnotežena na tak način, da vam vrednosti pH ne bo treba uravnavati.

Hranilna moč (električna prevodnost)

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Merilnik električne prevodnosti lahko meri koncentracijo raztopljenih soli in skupno količino raztopljenih hranilnih elementov. V recirkulacijskih sistemih se nanj vsekakor ne moremo 100-odstotno zanašati. Razlog za to je, da se v hranilni raztopini nekateri hranilni elementi nakopičijo, nekateri pa se razredčijo.

Priporočljivo je, da začnete z električno prevodnostjo, ki je 0,8–1,0 višja od električne prevodnosti uporabljene vode, in jo postopoma po potrebi povečujete do največ 1,3–1,7 nad vrednostjo električne prevodnosti vode. Redno preverjajte pH in električno prevodnost hranilne raztopine ter pozorno opazujte rastline, da boste lahko pravočasno ustrezno ukrepali. Nihanje vrednosti pH med 5,2 in 6,2 je odlično. (Glejte diagram »Razvoj vrednosti pH z uporabo hranila AQUA«.)

Ničesar ne počnite na hitro!

Kislost

Stabilne vrednosti pH

Stabilne vrednosti pH so pomembne za optimizacijo razpoložljivosti hranil za rastline. Če sisteme z »drenažo v odpad« primerjamo z recirkulacijskimi sistemi za gojenje, vidimo, da vrednost pH v teh niha v večji meri in jo je treba zato pozorneje nadzirati. Do takšnega nihanja pride zaradi odpadnih snovi iz korenin, ki neposredno vplivajo na vrednost pH hranilne raztopine. Ta vpliv je med drugim odvisen od faze razvoja rastline, njenega stanja, sestave hranilne raztopine in oskrbe z vodo.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

V fazi rasti rastline običajno povzročijo naraščanje vrednosti pH v hranilni raztopini. Do tega pride, ker korenine v tej fazi izločajo relativno velike količine elementov, ki povečujejo vrednost pH. V fazi cvetenja je obratno – korenine zdaj oddajajo kisle izločke, ki zmanjšujejo vrednost pH hranilne raztopine.

Po sestavi hranilne raztopine lahko v veliki meri ugotovimo, ali korenine izločajo v glavnem alkalne ali kisle izločke. Z uporabo različnih hranilnih raztopin, ki so prilagojene posamezni fazi razvoja rastlin (vegetativni in generativni) boste zagotovili, da bo vrednost pH ostala kar se da stabilna.

Elementi v sledovih

Elementi v sledovih, prisotni v vodi, prav tako vplivajo na vrednost pH med gojenjem. Na območjih s trdo vodo (z visoko vsebnostjo bikarbonata) je vrednost pH hranilne raztopine nagnjena k naraščanju po tem, ko raztopino pripravimo in uravnamo vrednost pH. Če hranilno raztopino uravnamo z nižjo vrednostjo pH (5,2–5,3), bo nevtraliziranega več bikarbonata, vrednost pH pa bo naraščala v manjši meri. V območjih z mehko vodo in nizko vsebnostjo bikarbonata (osmotska voda) so verjetnejši padci vrednosti pH. Razlog za to je, da je mehka manj zmožna pufrati vrednost pH kot trda voda, zato je treba na območjih z mehko in osmotsko vodo hranilne raztopine pripravljati z višjo vrednostjo pH (5,8–6,2).

Če je vrednost pH prenizka, se nekateri hranilni elementi, kot sta železo in mangan, pa tudi strupeni aluminij, raztopijo lažje in lahko čezmerna vsebnost hranil povzroči škodo. Če vrednost pH pade prenizko, jo je smiselno zvišati s kavstičnim izdelkom, ki vsebuje bikarbonat. Pri tem povečate vrednosti pH, pa tudi pufrate vrednost pH hranilne raztopine.

Nihanje vrednosti pH pri uporabi hranila AQUA

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Vplivi na vrednost pH

Rastline lahko aktivno vplivajo na vrednost pH hranilne raztopine. Če je vnos hranil moten zaradi napada patogenov, na primer plesni, lahko vrednost pH v hranilni raztopini upade pod vrednost 3. Drug simptom je mogoče opaziti pri pomanjkanju železa, pri čemer vrednost pH aktivno zmanjšujemo, da železo postane dostopnejše rastlinam. Zato ni priporočljivo vrednosti pH ohranjati vedno na isti ravni. Če uporabljate dobro hranilno raztopino in imate vrednost pH med 5,2 in 6,2, težav s hranili ne bi smelo biti. Če je vrednost pH nekaj dni nižja od 5,0 ali višja od 6,4, priporočamo, da jo ročno popravite ali da spremenite sestavo hranil.

Če uporabljate hranilo CANNA Aqua Vega in vrednost pH v dvanajstih urah preveč upade, je priporočljiv prehod na CANNA Aqua Flores (hranilo Flores je manj kislo; pri tem upoštevajte, da rastlina zdaj prejema hranilo, ki je najboljše za fazo cvetenja).

Vrednost pH glede na razpoložljivost hranilnih elementov

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Stabilnost vrednosti pH

Pri CANNA AQUA smo storili vse, kar je bilo mogoče, da bi zagotovili čim bolj stabilno vrednost pH hranilne raztopine, ne da bi to vplivalo na kakovost hranila.

V preskusih, ki smo jih izvajali ob dnevnem merjenju vrednosti pH in električne prevodnosti ter celoviti tedenski analizi hranil, je vrednost pH nihala med 5,2 in 6,2 v celotnem ciklu gojenja (razen v prvih nekaj dneh). Vrednosti pH nam sploh ni bilo treba uravnavati.

Oznake :