To spletno mesto, vključno s storitvami in izdelki, ki so na njem na voljo, je nastalo na pobudo družbe CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475), v nadaljnjem besedilu CANNA.

Naslednji pogoji in vsi ustrezni pravni predpisi veljajo za dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo. Če zagotovite dostop do tega spletnega mesta ali če ga uporabljate, brezpogojno sprejemate te pogoje.

Če ne bivate v Sloveniji ali če ste mlajši od 18 let, spletno mesto takoj zapustite.

1. člen: Splošno

Družba CANNA je specializirana za prodajo izdelkov, ki pomagajo pri gojenju zelenjave in cvetnic. Družba CANNA spoštuje zakone držav, v katerih posluje.

CANNA prodaja le družbam, ki so registrirane pri lokalni gospodarski zbornici in izpolnjujejo zahteve družbe CANNA (ter sprejemajo splošne pogoje družbe CANNA). Družba CANNA izdelkov torej NE prodaja fizičnim osebam. Fizičnim osebam prodajamo le tako imenovano trgovsko blago.

2. člen: Vsebina

Družba CANNA je vsebino tega spletnega mesta pripravila izjemno skrbno, vključuje pa vse informacije in podatke o izdelkih, v nadaljevanju imenovane »informacije«. Informacije na spletnem mestu so na voljo le v razvedrilne in informativne namene. Vse informacije se lahko spremenijo kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

3. člen: Pravice intelektualne lastnine

Pravice, povezane s tem spletnim mestom, vključno s pravicami do intelektualne lastnine in avtorskimi pravicami za besedilo, pretočne videoposnetke, slike, oblikovne elemente, podatkovne datoteke, fotografije in drugo (premično ali nepremično) vizualno gradivo, zvočno gradivo, oblikovanje, programsko opremo, znamke (vključno z imeni domen) in drugo gradivo so v lasti družbe CANNA in/ali njene družbe za licenciranje. Spletnega mesta ali njegovega dela ni dovoljeno dati na voljo tretji osebi na kakršen koli način in/ali izdelovati kopij vsebin, razen s prenašanjem in ogledovanjem na enem računalniku in/ali tiskanjem.

4. člen: Jamstvo

Družba CANNA ne jamči, da so informacije točne, aktualne ali celovite, da bo spletno mesto delovalo brez prekinitev in brez napak ter da ga tretje osebe ne uporabljajo oziroma ga ne bodo uporabljale na nezakonit način.

5. člen: Odgovornost

Družba CANNA zavrača vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, neposredno in/ali posredno, ki na kakršen koli način nastane ob uporabi in/ali kot posledica uporabe tega spletnega mesta. Družba CANNA še zlasti ne bo v nobenem primeru odgovarjala za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi ali je posledica vaših dejanj na podlagi informacij na spletnem mestu in/ali nezakonite uporabe njenega sistema, vključno s spletnim mestom, s strani tretjih oseb.

6. člen: Sklici

Spletno mesto lahko vsebuje sklice v obliki (na primer) hiperpovezav, pasic ali gumbov, ki kažejo na spletna mesta tretjih oseb. Družba CANNA nima nobenega nadzora nad temi spletnimi mesti in ne odgovarja za vsebino teh spletnih mest.

7. člen: Varovanje

Družba CANNA izvaja vse smiselne previdnostne ukrepe, da svoj sistem zaščiti pred izgubo in/ali kakršno koli nezakonito uporabo. V ta namen uporablja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kar med drugim vključuje tudi upoštevanje trenutnega napredka tehnologije.

8. člen: Ostalo

Družba CANNA lahko to Izjavo o zavrnitvi odgovornosti kadarkoli spremeni, zato priporoča, da jo redno preverjate.

Za to Izjavo o zavrnitvi odgovornosti velja nizozemska zakonodaja. Za morebitne spore so pristojna sodišča v Bredi NB.