V recirkulacijskih sistemih drenažna voda ne odteka, ampak je uporabljena znova. Obstajajo različne vrste recirkulacijskih sistemov: tehnologija Nutrient Flow Technique (NFT), aeroponika, sistemi »plime in oseke« in kapalni sistemi.

NFT - Nutrient Flow Technique

Prvi sistemi NFT (Nutrient Flow Technique) so bili uvedeni v sedemdesetih letih 20. stoletja. Prvi sistem NFT je razvil Allen Cooper v Angliji. V sistemih NFT vrsta cevi zagotavlja nenehen nežen tok hranilne raztopine po koreninah. Hranilna raztopina, ki odteče od koreninskega okolja, se zbere v posodi in nato recirkulira nazaj k rastlinam.

V zadnjem času so pri tovrstnem gojenju zelo priljubljene mize NFT. Ta pristop deluje po istem načelu kot prvi razviti sistem cevi. Ustrezen tok hranilne raztopine zagotovite s približno 1-odstotnim naklonom cevi. V cevni strukturi mora biti hitrost pretoka približno 1 liter na minuto. Paziti je treba, da se koreninska gmota na dnu cevi ne zgosti preveč.

V tem primeru lahko hranilna raztopina teče nad zunanjo plastjo korenin in nima zadostnega stika s koreninami v koreninski gmoti. V takšnih razmerah bodo rastline hitreje ovenele in pride lahko do pomanjkanja hranil.

 

Image
Recirculating systems

Razvoj tako goste koreninske gmote lahko preprečite tako, da omejite dolžino cevi na največ 9 metrov, njihov premer pa mora biti vsaj 30 cm.

Skorajšnje pomanjkanje hranil v sistemu NFT lahko najprej opazite pri rastlinah na koncu toka (najnižje ležečih rastlinah). To je zato, ker lahko rastline na začetku in sredi toka še vedno črpajo hranila iz hranilne raztopine. Če te rastline posebej natančno spremljate, lahko pomanjkanje hranil pravočasno odkrijete in popravite. Popravite ga tako, da povečate hitrost pretoka in/ali moč (električno prevodnost) raztopine.

Razen pomanjkanja hranil lahko na rastlinah na koncu najhitreje opazite tudi pomanjkanje kisika. Pomanjkanje kisika povzroča rjavenje korenin, rastlina pa absorbira manj vode in hranil. Možnosti za pomanjkanje kisika so največje v fazi nastajanja plodov in v stresnih pogojih. Količino odmrlih korenin lahko zmanjšate z uporabo encimov, ki spodbujajo razkroj korenin, zaradi česar bo rastlina bujnejša. V običajnih okoliščinah bo v sistemu vedno določena količina odmrlih korenin, dokler pa je dovolj zdravih belih korenin, ni razloga za paniko.

Aeroponika

Aeroponika je bila uvedena leta 1982 – nekaj let po sistemu NFT in izvira iz Izraela. Aeroponika je sistem, v katerem uporabljamo razpršilnike, ki korenine nenehno obdajajo z zelo drobnimi kapljicami. Manjše kot so kapljice, boljši je stik med hranilno raztopino in koreninami in boljša je absorpcija hranil in vode.

Image
Recirculating systems

Korenine praktično rastejo v zraku, zato imajo na voljo vedno dovolj kisika, kar omogoča večji pridelek. Največja pomanjkljivost aeroponskih sistemov so relativno visoki stroški začetne investicije in kvarljivost sistema. V primeru okvare sistema je treba poskrbeti, da rastlinam ne zmanjka vode, tako da je dovolj pustimo na tleh pršilnega prostora.

Sistemi »plime in oseke«

V sistemih plime in oseke rastline vstavimo v zaboj, ki ga občasno napolnimo s hranilno raztopino. Substrat vpije hranilno raztopino, ki se nato črpa stran. Pri polnjenju zaboja s hranilno tekočino je stari zrak iztisnjen z izčrpano tekočino, v substrat pa priteče sveži zrak.

Preprečiti je treba pomanjkanje kisika v koreninskem okolju, zato substrat ne sme biti predolgo nasičen z vodo in mora po izčrpavanju hranilne raztopine vsebovati dovolj zraka. Ena od smernic pri tem je, da celoten proces polnjenja in praznjenja ne traja več kot 30 minut.

Image
Recirculating systems

Priporočena pogostost preplavljanja je odvisna od uporabljenega substrata in prostornine korenin posameznih rastlin. Glinene kroglice CANNA Clay Pebbles na primer držijo le malo vode in jih je treba preplavljati pogosteje kot v sistemu s kameno volno, ki drži več vode.

Kapalni sistemi

Kapalni sistemi so verjetno najpogostejša oblika hidroponskih sistemov na svetu, saj so zelo preprosti. Črpalka v posodi za hranila je nadzorovana z uro. Ko ura vklopi črpalko, majhen kapalni mehanizem kapljično dovaja hranilno raztopino v podnožje vsake rastline. Presežek hranilne raztopine zajamemo v posodo za hranila in ga kasneje uporabimo znova ali zavržemo.

Image
Recirculating systems

Rastline v tem sistemu rastejo na inertnem substratu. Podobno kot pri sistemu plime in oseke je pogostost namakanja odvisna od dejanskih pogojev.

Oznake :