A | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | Z

A

Na vrh

Absorpcija #
Sprejem snovi (plinov, tekočin ali ionov) v drugo snov (na primer rastlino), pri čemer se ena snov v drugi oblikuje kot pri delovanju spužve.
Adsorpcija #
Proces, pri katerem se molekule plina ali tekočin pritrdijo na površino.
Antiseptiki #
Snovi za zaviranje rasti mikroorganizmov, ki jih nanesemo na živo tkivo, da zmanjšamo možnost okužbe.

C

Na vrh

Celica #
Najmanjša enota živega organizma, ki lahko živi samostojno.
COGr #
Substrat, izdelan iz drobljenega kokosa.

Č

Na vrh

Čas osvetljenosti #
Čas, v katerem je rastlina izpostavljena svetlobi oziroma ni izpostavljena svetlobi in ki uravnava funkcije in oblike živega tkiva.

D

Na vrh

DNK #
Proteinska struktura, ki je shranjena v vsaki celici in vsebuje lastnosti živega organizma.
Drenaža #
Odstranjevanje snovi, kot je voda, iz druge snovi z naravnimi (težnost) ali drugimi sredstvi.
Drenaža v odpad #
Sistem, v katerem se drenažna voda ne uporabi znova, ampak odteče.

E

Na vrh

EC #
Električna prevodnost. Hitrost premikanja elektronov skozi material. Uporabljati jo je mogoče za ugotavljanje koncentracije ionov (na primer koncentracije soli) v vzorcu vode.
Element v sledovih #
Element, ki mora biti prisoten v hranilih organizma, da lahko ta raste in funkcionira, vendar v zelo majhnih količinah, ki jih običajno navajamo v delcih na milijon (ppm).
Ekološka hranila #
Hranila, vezana v organsko strukturo, ki izhaja neposredno od živih organizmov.
Encim #
Proteinske molekule z zelo posebno funkcijo, ki jih tvorijo žive celice, v katerih jih običajno tudi najdemo. Delujejo na določene snovi (molekule, specifične za molekulo določenega encima) in spremenijo ali tvorijo določene produkte (na podlagi tega, kje se molekule delijo ali se pritrdijo nove molekule/atomi); katalizator za biokemične reakcije.
Encimski sistem #
Vse encimsko sprožene reakcije v rastlini. Izraz se lahko nanaša tudi na skupino encimov, sestavljeno iz veliko različnih encimskih molekul, ki delujejo v zaporedju in razbijajo kompleksne molekule, kot je celuloza, v preproste komponente, kot je osnovna molekula glukoze, ali pa tvorijo nove molekule, razpirajo DNK pri podvajanju, znova spnejo DNK ali izvajajo katere koli druge ponavljajoče se spremembe, ki se odvijajo znotraj celic.

F

Na vrh

Faza cvetenja #
Obdobje, v katerem rastlina tvori cvetove.
Faza cvetenja #
Faza, v kateri rastlina tvori cvetne strukture.
Faza rasti #
Obdobje, v katerem rastlina raste. V večini primerov nastopi pred fazo cvetenja.
Fotosinteza #
Kemični proces, ki ga omogoča svetloba in ki pretvarja ogljikov dioksid in vodo v zelo osnovne organske spojine ter molekule, ki hranijo energijo in ki jih rastline ter preproste bakterije uporabljajo za tvorbo ogljikovih hidratov. Omogočajo več celičnih dejavnosti na osnovni molekularni ravni.

G

Na vrh

Glineni peleti #
Inertni rastni substrat, izdelan iz majhnih trdo žganih glinenih kroglic.
Granulati #
Material velikosti, ki je nekoliko večja od prahu, na primer sladkor – sladkor v prahu se uporablja v slaščičarstvu, sladkor v granulah pa najdemo v domači posodici za sladkor.

H

Na vrh

Hidroponika #
Znanost gojenja rastlin v raztopinah, bogatih s hranili, ali v inertnem materialu, namesto v prsti.
Hormon #
Snov, ki deluje na določene sisteme, organe ali celice, tako da vpliva na rast ali spremembo, na primer auksin, ki povzroča podaljšanje celic ali spremembo njihove oblike.
Huminska in fulvična kislina #
Posebne organske kisline

I

Na vrh

Inertni substrat #
Substrat, ki ne dodaja hranilnih elementov v hranilno raztopino ali jih odvzema iz nje.
Ion #
Element, ki je topen v topilu (voda), z električnim nabojem, sestavljen v glavnem iz (hranilnih) soli.

K

Na vrh

Kamena volna #
Inertni substrat, izdelan iz bazaltne kamnine, ki ga pridobivamo s postopkom taljenja v vlakna.
Kapalno namakanje/dovajanje #
Zelo počasno dovajanje vode ali raztopine gnojila, ki omogoča popolno absorpcijo raztopine v koreninski sistem rastlin, običajno z zelo majhnimi cevmi, ki so razvejane z večjih cevi.
Kapilarno delovanje #
Zmožnost vlaken za vpijanje vode, ki kljubuje težnosti. Lahko jo imenujete tudi »sesanje«.
Kelat #
Organska struktura, ki vsebuje ohlapno vezan kovinski element in preprečuje oksidacijo. Če na primer železo oksidira, ga rastline ne morejo več absorbirati.
Klon #
Nastala propagula oziroma nova rastlina, ki nastane z nespolno delitvijo celic, ki se niso spremenile v posebno vrsto tkiva (imenujemo tudi nediferenciran kalusni izvor), običajno iz ene same celice. (Tega ne smemo mešati z mikropotaknjenci).
Klorofil #
Zeleni pigment, ki ga najdemo v skoraj vsaki rastlini. Ima ključno vlogo v fotosintezi, saj zajame foton in njegovo energijo prenese v kemično reakcijo.
Kokosova vlakna #
Naravna vlakna iz kokosovih lupin.

M

Na vrh

Makrohranila #
Posebni atomi, imenovani hranila, ki jih organizmi potrebujejo v velikih količinah, na primer dušik, fosfor, kalij, kalcij in magnezij. Sem sodijo tudi nemineralna hranila ogljik, kisik in vodik. Merimo jih v odstotku skupne količine snovi.
Metaboliti (sekundarni) #
Produkti celične presnove, ki nastanejo za glavnimi metaboliti – z razkrajanjem ali uporabo glavnih metabolitov ali iz »ostankov« tvorjenja glavnih metabolitov v določenem sistemu.
Mikoriza #
Skupina simbiotičnih gliv (glive, ki sodelujejo z različnih biološkimi vrstami), ki tvorijo posebne odnose s koreninskimi celicami posameznih rastlin in lajšajo absorpcijo vode in hranilnih snovi.
Mikrohranila #
Posebni atomi, imenovani hranila, ki so potrebni v zelo majhnih količinah, na primer železo, klor in molibden, ter se merijo v ppm (delcih na milijon).
Mikroorganizmi #
Organizmi, ki ne spadajo med živali ali rastline, kot so kvasovke, glive in bakterije.
Mineral #
Naravno prisotna, homogena, anorganska trdna snov z določeno kemijsko sestavo in značilno strukturo. V kmetijstvu so to anorganski elementi, na primer kalcij, železo, kalij, natrij in cink, ki so nujni za prehrano ljudi, živali in rastlin.
Mladika #
Faza tkiva ali rastline, v kateri ta ne zmore spremembe v cvetno obliko.
mS/cm #
Merilna enota za električno prevodnost (milisiemens na centimeter); tok ali hitrost pretoka elektronov v raztopini.

N

Na vrh

NFT #
Metoda toka hranil(Nutrient Film Technique). Hidroponska metoda, v kateri plitev vodni tok v raztopljeni obliki vsebuje vsa hranila, ki jih rastlina potrebuje za svojo rast.

O

Na vrh

Obroditev #
Nastanek plodov.
Odrasla rastlina #
Faza tkiva ali rastline, v kateri je ta zmožna tvoriti cvetno tkivo.
Oligosaharid #
Relativno majhno število (2–10) povezanih monosaharidov ali preprostih sladkorjev, ki tvorijo polimer ali verigo podobnih molekul.
Organska hranila #
Hranila, vezana v organsko strukturo iz ogljika, vodika in kisika.

P

Na vrh

Perlit #
Inertni substrat, izdelan iz apnenca, pridobljen s procesom segrevanja v granule v obliki koruze za pokovko.
pH #
Mera za kislost ali bazičnost raztopine. Izražena je kot negativni desetiški logaritem (lestvica za ohranjanje razumljivosti in majhnosti številk – vsak porast za 1 točko pomeni povečanje za 10-krat ali več) aktivnosti vodikovega iona (vodikovega atoma, ki se veže z drugimi atomi) v raztopini. Razpon lestvice je 1–14. 1 je kislo, 14 je bazično, 7 pa nevtralno.
Plima in oseka #
Oblika hidroponike, v kateri hidroponska tekočina preplavi sistem, nato pa usahne.
Potikanje #
Nespolno razmnoževanje rastlin, odvzetih iz konice z meristemom v obliki primarnega ali sekundarnega popka.
Presnova #
Niz biokemičnih procesov, ki potekajo v celicah organizmov za ohranjanje življenja.
Pufer (sredstvo ali raztopina) #
Raztopina na vodni ali drugi tekočinski osnovi, ki vsebuje šibko kislino in njeno konjugatno (nasprotno, vendar podobno) bazo ali šibko bazo in konjugatno kislino. Namenjena je zmanjšanju vpliva kislin in baz, ki so dodani raztopini za zmanjševanje nihanja vrednosti pH.
Pufranje #
Zmanjšanje skrajnega nihanja vrednosti pH v raztopini na najnižjo mogočo raven.

R

Na vrh

R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Nizozemski znak kakovosti in središče znanja za gojenje na organskih substratih.
Rastline s kombiniranim režimom dnevne svetlobe #
To se običajno nanaša na nastajanje cvetov – rastline, ki morajo biti izpostavljene razmeram kratkega in dolgega dneva v določenem vrstnem redu, da lahko cvetijo, na primer solata, gorčica in druge rastline.
Rastline z nevtralnim režimom dnevne svetlobe #
To se običajno nanaša na nastajanje cvetov – rastline, ki nimajo posebnih potreb po različni dolžini izpostavljenosti ali neizpostavljenosti svetlobi, ki bi povzročila spremembo razvoja tkiva, ki omogoča nastajanje cvetov.
Rastline z režimom daljšega dneva #
To se običajno nanaša na nastajanje cvetov – rastline, ki potrebujejo določen čas brez svetlobe, ki je krajši od časa, ko morajo biti izpostavljene svetlobi, kar omogoča nastajanje cvetov.
Rastline z režimom krajšega dneva #
To se običajno nanaša na nastajanje cvetov – rastline, ki potrebujejo določen čas brez svetlobe, ki je daljši od časa, ko morajo biti izpostavljene svetlobi, kar omogoča nastajanje cvetov.
Rastni substrat brez prsti #
Substrat brez mineralne prsti, ki ima kljub temu lastnosti, podobne mineralnim prstem – na organski osnovi in s spodbujajočim vplivom na rast ter razvoj rastlin.
Reagenti za kelacijo #
Specializirana molekula, ki se veže s kovino in tvori ohlapno vezano spojino, ki je v bistvu paket, ki ohlapno veže kovino in jo ščiti pred zunanjimi vplivi. Običajno je organskega izvora.
Recirkulacijski sistem #
Sistem, v katerem se drenažna voda vrne v koreninski sistem rastlin.
Redčenje #
Postopek priprave raztopine, na primer šibkejših ali manj koncentriranih hranil z dodajanjem topila (t. j. vode).
Reverzna osmoza #
Proces, v katerem zelo fin filter zaustavi prehajanje mineralov določene velikosti. Ta proces iz vode odstrani soli.

S

Na vrh

Sadilna mešanica #
Substrat, v katerem so zakoreninjene v posodah gojene rastline in ki je sestavljen iz organskih in neorganskih materialov.
Sadilna prst #
Substrat, v katerem so zakoreninjene v posodah gojene rastline in ki je sestavljen iz organskih in anorganskih materialov. »Prst« dobesedno pa pomeni neobdelano zemeljsko prst.
Sinteza ogljikovih hidratov #
Proces, v katerem se iz zraka zajeti ogljik pretvori v različne oblike ogljikovih hidratov glede na število ogljikovih atomov, ki jih vsebuje vsak hidrat.
Substrat #
Medij, v katerem lahko rastejo korenine in na katerem lahko rastlina stoji.
Substrat za razmnoževanje #
Posebna sadilna mešanica za sadike in potaknjence.

T

Na vrh

TERRA #
Glejte sadilna mešanica
Trihoderma #
Skupina sorodnih si gliv. Večina predstavnikov trihoderme ščiti rastlino pred škodljivimi glivami. Razlog za to je, da jedo druge glive. Obstaja tudi »slaba« trihoderma, ki se hrani s koristnimi glivami.

Z

Na vrh

Zaprti hidroponski sistem #
Hidroponski sitem, v katerem drenažna voda ne odteka, ampak je uporabljena znova.