Gojene rastline prizadeneta dve vrsti ščitkarjev – Bemisia tabaci ali tobakov ščitkar in Trialeurodes vaporariorum ali rastlinjakov ščitkar. Glavna morfološka razlika, ki omogoča medsebojno razlikovanje teh žuželk, je položaj njihovih kril. Pri tobakovem ščitkarju so ta spojena s telesom, pri rastlinjakovem ščitkarju pa so vzporedna s površino lista. Poleg tega odrasla žuželka in pupa rastlinjakovega ščitkarja običajno vsebujeta večjo količino voskastega prahu kot tobakov ščitkar.

Na kratko o škodljivcu

Kaj so ščitkarji?
Ščitkarji so žuželke, ki spadajo v družino Aleyrodidae. Povzročijo lahko veliko škodo in izgubo pridelka.
Kaj lahko vidite?
Razbarvane zaplate lista, kjer so se hranile žuželke.
Kaj lahko storite?
Eden glavnih ciljev pri zatiranju ščitkarja je, da preprečimo, da pridelek okuži virus, ki ga lahko nosijo te žuželke.

Biološki cikel ščitkarjev

Celoten življenjski cikel ščitkarja traja 15–40 dni, odvisno od okoljskih pogojev, predvsem temperature, saj se jajčeca pri višjih temperaturah prej razvijejo v odraslo žuželko. Ščitkarji jajčeca običajno ležejo na spodnjo stran listov, kamor se prilepijo.

Image
Whitefly - Pests & Diseases

Znaki prisotnosti škodljivca

Neposredno škodo delajo s hranjenjem. Zaradi sesanja soka so deli listov, kjer se je hranil ščitkar, razbarvani. Poleg tega pri sesanju soka v ličje sproščajo strupene snovi, ki se nato razširijo po vsej rastlini. Zaradi tega pride do presnovnih neravnovesij in splošnega slabenja rastline, kloroze in sprememb v cvetovih in plodovih. Posredno škodo pa povzročajo melase, ki jih izločajo pupe in ki omogočajo nastajanje gliv, kot je sajasta plesen (Capnodium sp.), na listih. Ta plesen zaslanja svetlobo in zmanjša zmožnost rastline za fotosintezo.

Najhujša škoda, ki jo lahko ščitkarji povzročijo rastlinam, pa je prenos virusov.

Kako preprečiti škodljivca?

Eden glavnih ciljev pri zatiranju ščitkarja je, da preprečite, da rastline okuži virus, ki ga lahko nosijo te žuželke. Plevel in ostanki drugih rastlin lahko postanejo ščitkarjev habitat, zato je pomembno, da jih v celoti odstranite. Poleg tega lahko ščitkar s plevela na vaše rastline prinese virus, ki se bo zlahka razširil. Dobra možnost preprečevanja okužb je tudi uporaba zaščitnih ovir, kot so mreže in pokrovi. Naselitev ščitkarja lahko preprečite tudi tako, da rastlino poškropite s sredstvom CANNACURE.

Image
Whitefly - Pests & Diseases

Rešitve za zatiranje škodljivca

Za uravnavanje populacije ščitkarjev lahko uporabite različne entomofagne žuželke in zajedavce ter nekatere entomofagne glive. Večina plenilcev se hrani s ščitkarjevimi jajčeci in pupami. Ta kategorija vključuje hrošča Delphastus catalinae. Tudi ličinke tenčičaric in nekatere posteljne stenice dobro uravnavajo tega škodljivca. Osice družine Aphelinae so zajedavci za ličinke ščitkarja. Osice na ličinke izležejo jajčeca, ki se razvijejo tako, da se hranijo s svojim gostiteljem.

Rastlino lahko zaščitite proti ščitkarju tako, da jo poškropite s sredstvom CANNACURE.