Certificiranje izdelkov BIOCANNA

Organic Materials Review Institute (OMRI) je nepridobitna organizacija, ki je specializirana za pregledovanje snovi za uporabo v ekološki pridelavi, predelavi in trgovini. OMRI je predstavnik panožnih segmentov, ki vključujejo izdajatelje certifikatov, kmetovalce, dobavitelje, predelovalce, trgovce, potrošniške organizacije, skupine za zaščito živali ter okoljevarstvene skupine.

Pregled snovi se izvaja kot transparenten in neodvisen pregled izdelkov, namenjenih za uporabo v certificirani ekološki pridelavi, predelavi in trgovini.

Pečat OMRI-listed® zagotavlja primernost izdelka za certificirano ekološko pridelavo, predelavo in trgovino.